top of page
גור חתולים

גורי חתולים​

חיסון מרובע (שני חיסונים)

שני טיפולים נגד תולעי מעיים

גורי כלבים​

שבב

חיסון כלבת

חיסוני משושה גורים

שני טיפולים נגד תולעי מעיים

שישה טיפולים נגד תולעת הפארק

כלבים בוגרים

חיסון כלבת

חיסון משושה

שני טיפולים נגד תולעי מעיים

שישה טיפולים נגד תולעת הפארק

ברדלס

חתולים​ בוגרים

חיסון מרובע

שני טיפולים נגד תולעי מעיים

גור כלבים
כלב בוגר עם משחק

כל תוכניות הבריאות כוללות:

  • 10% הנחה על פרוצדרות כירורגיות (איסוף נוח, ואפשרות למסור את בעל החיים לפני שעות הפעילות הרגילות)

  • הנחה על ריבוי מנויים

  • 5% הנחה על מוצרי הדברה ומזון

  • ביקורי חירום (שבת/חג מ 13:00, ימי חול בין 20:00 ל 8:00 בבוקר) בעלות ביקור רגיל

  • ביקורים במרפאה ללא עלות בימי חול בין 8:00 ל 20:00, ובימי שבת וחג מ 8:00 עד השעה 13:00 - בתיאום

bottom of page