top of page

חדש! לקוחות מספרים

חדש! סיפורים מהמרפאה

חדש! מנוי שנתי - לחצו לפרטים

פורום הלקוחות  נפתח -ההרשמה בדף הפורום

שלחו תמונת חיית המחמד שלכם לפרסום בדף חברי המרפאה

הומלס...

"הנני מקבל על עצמי את הדברים הבאים מתוך נאמנות ליעודי כרופא וטרינר:

 

להעמיד את כל ידיעותי, מיומנותי והשכלתי המדעית לשם טובתו של הציבור ולשם הגנת בריאותם של כל בעלי החיים.

 

למנוע צער, ברוח מורשת ישראל ככתוב: "ורחמיו על כל מעשיו".

 

להעמיד לנגד עיני החובה לעשות הישר והטוב, תוך הקפדה על עקרונות האתיקה, המוסר, ההגינות והרצון הטוב של המקצוע.

 

להתמיד ברענון ידיעותי המדעיות והמקצועיות והרחבתן.

 

להזהר בכבוד חברי, כי בכבודם אתכבד גם אני.

 

בתפילה שלא יארע דבר תקלה תחת ידי, יהיו הדברים האלה נר לרגלי, בפי ובליבי לעשות, ברוח מורשת הווטרינריה בישראל."

 

 

bottom of page