סרסטו - קולר נגד פרעושים וקרציות לכלב עד 8 ק"ג

סרסטו - קולר נגד פרעושים וקרציות לכלב עד 8 ק"ג

יעיל למשך 8 חודשים

    • Wix Google+ page

    שעות הפעילות גמישות - בתאום מראש  054-64-32-165

    להגעה - חפשו ב waze: המרפאה הוטרינרית בחולדה